PRESS RELEASES

 • + -

  DK COMPANY FRASÆLGER TO DAMEBRANDS EFTER KUN EN UGES EJERSKAB
  Pressemeddelelse 21. maj 2019

  - Peppercorn og Desires sælges til ejerne bag firmaet Minus A/S

  DK Company har frasolgt aktiviteterne Peppercorn og Desires til Ikastvirksomheden Minus A/S efter kun en uges ejerskab.
  DK Company overtog de to brands i forbindelse med køb af hovedaktiviteterne efter CNS Groups konkurs tidligere på måneden.
  Koncerndirektør Jens Poulsen udtaler: ”DK Company dækker allerede bredt i damesegmentet og de strategiske overvejelser i forbindelse med købet af CNS Group var overvejende med fokus på de to herrebrands, Solid og Tailored & Originals.

  Vi er glade for at kunne indgå en handel, hvor kunderne hos Peppercorn og Desires er sikret den fremtidige drift af brandsene, og at vi har sammen med de nye ejere formået at sikre leverance af alle indeværende ordrer.”

  Jens Poulsen fortsætter; ”I DK Company glæder vi os over, at det er lykkedes at få handlen hurtigt på plads, således den fremadrettede drift bliver mindst muligt påvirket. Vi er overbeviste om, at de nye ejere er et optimalt match og har den rigtige platform. Vi tror på en god fremtid for de to brands.”

  Hos ejerne bag Minus A/S er man ligeledes begejstrede for det nye opkøb. ”Vi ser et stort potentiale i at videreføre de to brands og de planer, der allerede var blevet søsat, inden de havnede i den triste situation, der lidt uforskyldt førte til konkursen for nylig” udtaler Chalotte Kjær Bruun og Irena Riberholt Jørgensen. De glæder sig til at byde nye kollegaer velkommen i Ikast og til at få etableret de mange synergier, der åbenlyst ligger i at samle flere brands under samme tag.

  For yderligere spørgsmål henvises til
  DK Company A/S:  Koncerndirektør Jens Poulsen, DK Company A/S, Tel. 96 600 700
  Minus A/S: Direktør Charlotte Kjær Bruun/Irena Riberholt Jørgensen, Tel. 70 26 11 15

 • + -

  PRESSEMEDDELELSE: DK COMPANY OVERTAGER AKTIVITETERNE i CNS GROUP, 10. maj 2019

  DK Company har efter nattens forhandlinger netop indgået aftale med CNS Group om overtagelse af hovedparten af aktiviteterne i CNS Group. Overtagelsen sker med omgående virkning.

  Koncerndirektør Jens Poulsen udtaler; ”CNS Group er desværre i den situation, at de har mistet en stor, tysk kunde, hvilket resulterede i, at selskabet blev erklæret konkurs. Vi kender CNS Group som gode kolleger i branchen og har stor respekt for det, som de har bygget op. Vi er derfor glade for, at vi i denne situation kan gå ind og overtage aktiviteterne.”

  Jens Poulsen fortsætter; ”DK Company har længe haft et ønske om at styrke vores satsning inden for herresegmentet. P.t. arbejder vi med 17 damebrands og tre herrebrands; Matinique, Casual Friday og Blend, og vi ser overtagelsen af Solid og Tailored & Originals som en klar styrkelse inden for herresegmentet. Vi har stor respekt for de to brands, der er bredt funderet inden for wholesale og med egne butikker i Danmark og Norge. DK Company overtager hele CNS Group, hvor hovedfokus vil være på de to herremærker, der står for en omsætning på ca. 200 mio. kr. fordelt på wholesale og retail.”

  DK Companys Vejle division under ledelse af Kasper Philipsen bliver fremtidigt domicil for CNS Group. Peter Mazur fortsætter som direktør for Solid og Tailored & Originals, hvor ca. halvdelen af hovedkontorets 60 medarbejdere er tilbudt fremtidig arbejdsplads.

  Jens Poulsen slutter af; ”Nattens forhandlinger viser, at DK Company kan reagere hurtigt. Vi er overbeviste om, at der i denne svære situation er fundet en god løsning for alle parter, og vi ser frem til at byde nye medarbejdere og kunder velkomne.”

   

   

 • + -

  DK COMPANY ACQUIRES THE ACTIVITIES IN CNS GROUP - PRESS RELEASE 10 May 2019

  After last night’s negotiations, today DK Company has signed an agreement of taking over the main part of the activities in CNS Group. The acquisition is of immediate application.

  Group CEO Jens Poulsen;” Unfortunately CNS Group is in a situation where they have lost a significant German customer with the result that the company has been declared bankrupt. We know CNS Group as good colleagues and deeply respected for the business they have built. Therefore, we are happy to announce that we are able to take over the activities.”

  Jens Poulsen continues;” For quite some time DK Company has been looking for an option to increase our business within men’s wear. Today, we have 17 female brands and three male brands: Matinique, Casual Friday and Blend. We see the acquisition of Solid and Tailored & Originals as a clear strengthening within our male brands. We have great respect for the two brands, broadly founded within wholesale and with own retail in Denmark and Norway. DK Company acquires the total CNS Group. Focus will be at the two male brands, representing a turnover of DKK 200 million from both wholesale and retail.”

  DK Company’s Vejle division with CEO Kasper Philipsen in charge will be the future office for CNS Group. Peter Mazur continues as director of Solid and Tailored & Originals. About 50 % of the 60 employees from headquarter have been offered a job in Vejle.

  Jens Poulsen concludes;” The night’s negotiations show that DK Company is able to react fast. We are convinced that we - in a difficult situation - have found a fine solution for all parties, and we look forward to welcoming new colleagues and customers.”

 • + -

  DK COMPANY FORBEDRER ENDNU ENGANG ÅRETS RESULTAT
  - 2018 blev endnu et rekordår for DK Company - 30. april 2019

  Ledelsen udtrykker stor tilfredshed med rekordomsætningen på 3.057 mio. kr., en stigning på 100 mio. kr. sammenlignet med året før. Resultat før skat endte på 240 mio. kr. mod 235 mio. kr. året før.

  Koncerndirektør Jens Poulsen udtaler: ”Vi er godt tilfredse med, at vi endnu engang præsterer rekordresultat. 2018 var et år, der var præget af europæisk varmerekord, hvilket påvirkede forbrugernes køb af tøj. Det har efterfølgende medført markant øgede nedskrivninger på varelagrene af specielt de tungere artikler og blev dermed en udfordring i et marked, der i forvejen er præget af udsalg og tilbud og med en høj grad af konkurrence. På den baggrund er vi særdeles stolte over, at vi præsterer en vækst også i 2018.”

  Jens Poulsen fortsætter: ”Væksten er sket rent organisk. Der er ingen tvivl om, at vi fortsat høster af de mange frø, der er sået gennem tidligere års opkøb. Vi har i alle vores aktiviteter fået skabt en række stærke og dedikerede teams, der i kraft af gode relationer og høj energi skaber de gode resultater. ”

  DK Company afsætter sine produkter via tre kanaler wholesale, retail og online. For at understøtte de stadigt stigende krav til online handel valgte DK Company i 2018 at investere i en ny online platform. Dette skete samtidig med en flytning af det fysiske online lager fra Tjekkiet til Polen.

  FORVENTNINGER TIL 2019

  Omkring forventningerne til regnskabsåret 2019 udtaler Jens Poulsen: ”Også i indeværende regnskabsår har vi grund til at forvente yderligere vækst. Vi startede året med at købe Saint Tropez fra IC Group, hvor vi ser gode muligheder for en yderligere udbygning af wholesale aktiviteterne. Generelt for koncernen forventer vi, at de gode takter opretholdes og forventer endnu et år med rekord omsætning og resultat.”

  DK Company er således i en tilfredsstillende udvikling, der skaber grobund for yderligere vækst og udbygning af de strategiske initiativer.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
  Koncerndirektør Jens Poulsen, tlf. +45 40 84 16 01

  FAKTABOKS

  DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med en bred produktportefølje bestående af 20 brands, 16.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt en e-handels platform. Den årlige omsætning er godt 3 mia. kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, Frankrig, Holland, UK, Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.

 • + -

  DK COMPANY KØBER SAINT TROPEZ - January 28. 2019

  Den danske modekoncern DK Company har indgået aftale om overtagelse af Saint Tropez og tilhørende aktiviteter med virkning fra 1. februar 2019

  Modekoncernen DK Company har i dag indgået aftale om overtagelse af mærket Saint Tropez og tilhørende aktiviteter.

  Det strategiske rationale for transaktionen er at komplementere og styrke DK Companys position i mid-market segmentet på det europæiske marked.

  ”Jeg er stolt over, at DK Company i dag kan annoncere en overtagelse af Saint Tropez.
  Vi synes, at det er et spændende køb, der klart styrker vores position i midmarket segmentet.
  Vi har stor respekt for brandets historik og det udtryk, som vi ser, og vi ser frem til at arbejde videre med dette”, udtaler koncerndirektør Jens Poulsen.

  Saint Tropez’ kerneforretning er wholesale, som bliver integreret på DK Companys platform,
  og hvor vi ser store muligheder for en yderligere udbygning i den kommende tid. DK Company overtager også en række Saint Tropez butikker. Her vil der blive igangsat en større omstrukturering for at få skabt en sund forretning.

  For yderligere spørgsmål, kontakt venligst:
  adm. direktør i DK Company, Jens Poulsen på mobil 4084 1601

  **************************************************************************
  DK Company er en af Europas førende leverandører inden for mode og livsstil til kvinder og mænd med en forventet omsætning i 2019 på DKK 3,2 mia. kr. Mere end 250 egne kædebutikker samt 12.500 wholesale kunder på verdensplan forhandler koncernens kendte mærker som f.eks. Cream, InWear, Matinique, Blend, b.young, Fransa og ICHI. DK Company har hovedkontor i Ikast og beskæftiger i dag ca. 2.200 medarbejdere.

 • + -

  DK COMPANY REALISERER REKORD RESULTAT PÅ BÅDE TOP OG BUND June 6. 2017

  DK Company A/S indfrier forventningerne til årets resultat 2016 og realiserer endnu engang rekord omsætning på i alt DKK 2,8 mia. og rekord resultat før skat på DKK 104 mio. 

  FLOT RESULTAT I 2016

   

  Ledelsen udtrykker tilfredshed med årets rekord omsætning på DKK 2,8 mia., der er skabt i et år, hvor omsætningen er steget med 14 % totalt og øget med DKK 344 mio. Resultatet før skat på DKK 104 mio. er en resultatfremgang på 12 % i forhold til 2015, hvilket er ny rekord for koncernen.

  Året 2016 har været præget af opkøb og efterfølgende integration af de tre mærker Culture, Educe og Pulz Jeans, hvilket medførte engangsomkostninger på et tocifret millionbeløb. I februar måned 2016 tilbagekøbte DK Company IC Groups 10% aktiepost, og i marts måned blev DK Company afnoteret fra First North Premier.

  Koncerndirektør Jens Poulsen udtaler: ”Jeg glæder mig over, at vi også lykkes med at skabe god organisk vækst efter en årrække med større, strategiske opkøb. Den organiske vækst udgør ca. 8 % af den totale vækst, hvilket er et tilfredsstillende niveau. Den positive udvikling er spredt geografisk på flere end 60 markeder og vores 20 brands, og vores forretningsgrundlag er klart blevet styrket gennem det seneste år med endnu risikospredning qua de mange brands på mange markeder. Overordnet set er vi godt tilfredse med året, vi har haft en utroligt flot omsætning, men selvom vi laver rekord resultat, så er vi bevidste om, at der er plads til forbedringer på bundlinjen.”

  STORE FORVENTNINGER TIL 2017

  Omkring forventningerne til regnskabsåret 2017 udtaler Jens Poulsen: ”Snart er vi halvvejs gennem 2017, og jeg konstaterer med glæde, at vi kigger ind i et særdeles positivt år, hvor vores tre afsætningskanaler wholesale, retail og online forventeligt afsætter omkring 25 millioner stykker tøj, og alle kanaler bidrager positivt til bundlinjen. Det er en tilfredsstillende udvikling, og allerede ved vores forestående halvårs­regnskab er indtjeningen større end for hele 2016. Dette sammenholdt med en flot ordrebog gør, at vi i 2017 forventer et resultat på minimum det dobbelte af 2016 og en omsætning, der runder de DKK 3,1 mia., hvilket svarer til en organisk vækst på 10 % og en forventelig overskudsgrad på 8 %.”

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
  Koncerndirektør Jens Poulsen, tlf. +45 40 84 16 01

 • + -

  DK Company realiserer både rekordomsætning pg rekordresultat March 18. 2016

  DK Company A/S indfrier forventningerne til årets resultat 2015 og realiserer en omsætning på i alt 2,4 mia. kr. og et resultat af primær drift på 104 mio. kr.

  Ledelsen udtrykker tilfredshed med resultatet for regnskabsåret 2015, hvor omsætningen er steget med 566 mio. kr. svarende til 36 % totalt, som primært skyldes fuld indregning af akkvisitioner foretaget i 2014, mens den øvrige forretning udviser en organisk vækst på 4,4 %.

  Med den øgede omsætning er indtjeningen tilsvarende øget i forhold til sidste år, og der realiseres et EBITDA på 143 mio. kr. og et resultat af primær drift på 104 mio. kr.

  ”Vi er meget tilfredse med årets resultat af primær drift på 104 mio. kr. specielt i et år, hvor der har været integrationsomkostninger ved akkvisitionerne af The Original Group og BON’A PARTE og et enkeltstående tab på 21 mio. kr. på en mangeårig schweizisk samarbejdspartner overtaget i forbindelse med akkvisitionen af The Original Group”, siger Jens Poulsen.

  På retailsiden har DK Company overtaget aktiviteterne i Schweiz samt indgået et partnerskab om driften af 12 butikker på Sjælland.

  Koncerndirektør Jens Poulsen udtaler: ”Vi har gennem en årrække haft fokus på strategiske opkøb og integration af de tilkøbte aktiviteter samt udvikling af koncernens platform 'The Blooming Concept'. Det er derfor en glæde for os at konstatere, at platformen skaber tilfredsstillende resultater for de fuldt integrerede aktiviteter og udviser fremgang i såvel omsætning som resultat”, siger Jens Poulsen, ”men vi vurderer fortsat, at der er uudnyttet potential i koncernen” og fortsætter: ”Vores primære styrke er den spredning, vi har med 20 brands, der afsættes på flere end 40 markeder, både via wholesale, egne butikker og online. Denne spredning vil vi udnytte og styrke de kommende år, så vi får fuldt udbytte af det potentiale, som også de tilkøbte aktiviteter rummer”.

  Siden årsskiftet har DK Company købt yderligere tre brands; Pulz Jeans, Culture og Educe, hvilket understreger og styrker strategien om at kunne tilbyde den optimale palette af produkter til kunderne i mid-market segmentet. Et opkøb der markerer DK Companys ambition om at blive en af Europas førende multibrand udbydere i mid-market segmentet.

  I forbindelse med DKC Holding 2011 A/S erhvervelse af alle aktier i DK Company A/S er selskabets aktier pr. 16. marts 2016 slettet fra handel på First North Premier.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

  Koncerndirektør Jens Poulsen,
  tlf. +45 40 84 16 01

 • + -

  DK Company A/S' aktier er slettet fra handel på first North samt udløb af frist for tvangsindløsning

  Marts 17, 2016

  DK Company A/S' aktier er slettet fra handel på First North
  samt udløb af frist for tvangsindløsning

  DK Company A/S
  La Cours Vej 6
  7430 Ikast, Danmark

  Telefon: 96 600 700
  Fax: 96 600 710

  CVR nr.: 24 43 11 18

  E-mail: investor@dkcompany.com
  Website: www.dkcompany.com

  Sletning af DK Company A/S' aktier fra handel på First North er gennemført

  Som offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 62/2016 af 2. marts 2016 er den planlagte sletning af DK Company A/S' (Selskabet) aktier fra handel på First North gennemført, hvorefter selskabets aktier ikke længere er optaget til handel.

  Sidste handelsdag var 17. marts 2016. Som følge af sletningen af Selskabets aktier fra handel er Selskabets finanskalender ikke længere gældende og der offentliggøres ikke længere årsrapport, delårsrapporter, periodemeddelelser m.v. som ellers anført i finanskalenderen.

  Udløb af frist for tvangsindløsning
  Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelse nr. 61/2016 af 17. februar 2016 vedrørende DKC Holding 2011 A/S' ("DKC Holding") tvangsindløsning af Selskabets minoritetsaktionærer. Indløsningsfristen på 4 uger er nu udløbet, idet minoritetsaktionærerne indtil den 16. marts 2016 (kl. 23.59) frivilligt kunne indløse deres aktier. DKC Holding vil nu opgøre modtagelsen af frivillige indløsninger, hvorefter der vil ske deponering af et beløb til dækning af de ikke-indløste aktier, hvilket forventes at finde sted ved udgangen af marts måned 2016. Mere information vil følge når deponering er sket.

  Med venlig hilsen

  DK Company A/S

  Bo Knudsen                     Jens Poulsen

  Bestyrelsesformand           Administrerende direktør


  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens Poulsen på telefon 96 600 700

 • + -

  DK Company A / S acquires the three brands from Ball Group Januay 4 2016 (in danish)

  DK Company A/S køber de tre brands Culture, Pulz og Educe fra Ball Group

  DK Company har dags dato via datterselskaber indgået aftale med tre selskaber i Ball Group koncernen om overtagelse af de tre brands Culture, Pulz og Educe.

  Det strategiske rationale for transaktionen er at styrke DK Companys position i mid-market-segmentet med brands med en betydelig volumen, og som naturligt passer ind i koncernens retailkoncepter.

  Jens Poulsen, CEO for DK Company A/S, anser købet som en naturlig forlængelse af den positive udvikling, koncernen er inde i, og han glæder sig til det fremtidige samarbejde med dygtige medarbejdere fra de tilkøbte brands. DK Company har stor respekt for den positive udvikling de tre brands er i og ser frem til at introducere dem i koncernens retail-koncepter, e-handelsplatform samt lancere dem på koncernens wholesale markeder i Mellem- og Sydeuropa. Med akkvisitionen vil DK Company styrke sin position som en af de førende aktører i mid-market-segmentet og skabe en stærk platform for yderligere vækst.

  Købesummen for de tre brands er 60 mio. kr. kontant. Købesummen er genstand for sædvanlige købesumsreguleringer. Derudover har parterne indgået en aftale om earn out i 2016.

  DK Company forventer, at der over en årrække kan opnås synergier fra transaktionen, herunder yderligere optimering af driften, når det gælder indkøb, produktion, administration og logistik.

  Med akkvisitionen forventer DK Company at øge den årlige omsætning i niveauet en kvart milliard kr. med et forventet EBIT på 10 mio. kr.

  Transaktionen gennemføres med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2016.

  Accura Advokatpartnerskab og Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerskab har rådgivet DK Company i forbindelse med transaktionen. 

  Med venlig hilsen
  DK Company A/S

  Bo Boulund Knudsen               Jens Poulsen Bestyrelsesformand                Administrerende direktør 

  Selskabets Certified Advisor er CDI Global ApS, Vestre Havnepromenade 5, 5. sal, 9000 Aalborg, Jesper Gøthgen, tlf. +45 26 70 49 93

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Adm. Direktør Jens Poulsen på telefon 96600700.

 • + -

  DK Company A/S adapts brand portfolio December 11 2015 (in danish)

  DK Company har pr. dags dato indgået aftale med Brands4Kids A/S om overtagelse af DK Company-koncernens børnetøjsmærke 'Creamie'. Overtagelsen sker med virkning fra 15. december 2015. Brandet er overdraget til en samlet sum på 2,5 mio. kr.

  Frasalget af Creamie, som er koncernens eneste børnetøjsbrand, sker med udgangspunkt i en strategisk beslutning om at fokusere fuldt på dame- og herretøjssegmentet i mid-markedet.

  Tilpasningen af porteføljen forventes ikke at påvirke de udmeldte forventninger til regnskabsåret 2015 for de fortsættende aktiviteter, som offentliggjort i First North Meddelelse nr. 47/2015.  

  Med venlig hilsen

  DK Company A/S

  Jens Poulsen
  Administrerende direktør

  Selskabets Certified Advisor er CDI Global ApS, Vestre Havnepromenade 5, 5. sal, 9000 Aalborg, Jesper Gøthgen, tlf. +45 26 70 49 93.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Adm. Direktør Jens Poulsen på telefon 96600700.

 • + -

  DK Company A / S partner with DSM CPH ApS November 18 2015 (in danish)

  DK Company A/S indgår partnerskab med DSM CPH ApS

  DK Company har via et datterselskab i dag indgået aftale om partnerskab med DSM CPH ApS. DK Company betaler ved indgåelse af partnerskabet 2,5 mio. kr.

  DK Company styrker med partnerskabet sin position på det danske retail-marked med 12 butikker på Sjælland. DK Company har efter transaktionens gennemførelse helt eller delvist ejerskab af 32 butikker på det danske marked.

  Akkvisitionen forventes ikke at påvirke de udmeldte forventninger til regnskabsåret 2015 for de fortsættende aktiviteter, som offentliggjort i First North Meddelelse nr. 47/2015.

  Med venlig hilsen
  DK Company A/S

  Jens Poulsen
  Administrerende direktør

  Selskabets Certified Advisor er CDI Global ApS, Vestre Havnepromenade 5, 5. sal, 9000 Aalborg, Jesper Gøthgen, tlf. +45 26 70 49 93.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Adm. Direktør Jens Poulsen på telefon 96600700.

 • + -

  DK Company A/S acquires Swiss company October 29 2015 (in danish)

  DK Company A/S erhverver schweizisk selskab

  DK Company har pr. dags dato indgået aftale om overtagelse af 100% af aktierne i det schweiziske selskab COMPANYS Retail AG.

  DK Company styrker med erhvervelsen sin position på det europæiske retail-marked med ni i Schweiz centralt placerede Companys butikker, som alle overtages i forbindelse med en schweizisk samarbejdspartners konkurs. DK Companys tilgodehavende vil med samarbejdspartnerens konkurs efter al sandsynlighed være tabt, men er indeholdt i den i First North Meddelelse nr. 51/2015 omtalte hensættelse pr. 30. juni 2015.

  DK Company betaler ved transaktionens gennemførelse MDKK 6. Akkvisitionen forventes i 2015 at have en positiv virkning på omsætningen og ingen væsentlig indvirkning på årets resultat.

  Akkvisitionen forventes ikke at påvirke de udmeldte forventninger til regnskabsåret 2015 for de fortsættende aktiviteter, som offentliggjort i First North Meddelelse nr. 47/2015.

   

IMAGE BANK